Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Mirosław Perz

Mirosław Perz

Mirosław Perz

*25 I 1933 Zielona Góra

Muzykolog. W 1951 roku rozpoczął studia muzykologiczne na Uniwersytecie w Poznaniu u Adolfa Chybińskiego, Marii Szczepańskiej i Mariana Sobieskiego. Od 1952 roku studiował równolegle grę na organach w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu w klasie Józefa Pawlaka. W latach 1954-56 kontynuował studia muzykologiczne na Uniwersytecie Warszawskim u Hieronima Feichta, Zofii Lissy i Józefa Michała Chomińskiego. W Warszawie studiował również w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej grę na organach w klasie Feliksa Rączkowskiego (1954-59), kompozycję u Tadeusza Szeligowskiego (1959-63) oraz dyrygenturę pod kierunkiem Bohdana Wodiczki (1960-64).

W 1957 roku rozpoczął pracę naukową i dydaktyczną w Zakładzie Historii Muzyki Polskiej w Instytucie Muzykologii UW. W 1969 roku (po raz kolejny w roku 1976) przebywał na stypendium naukowym we Włoszech.

W 1971 roku rozpoczął kierowanie Zakładem Muzyki Polskiej w Instytucie Muzykologii UW. Jednocześnie, w latach 1981-1993 pracował w Zakładzie Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w semestrze zimowym w roku 1986 prowadził wykłady jako visiting professor na uniwersytecie w Calgary w Kanadzie oraz - w roku akademickim 1986/87 - wykładał na Uniwersytecie w Lawrence w Kansas w USA.

W latach 1996-99 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Muzykologii UW. Zapraszany był na wykłady do ośrodków naukowych w Bolonii, Certaldo, Cremonie, Utrechcie, Kopenhadze, Winnipeg i Toronto. Uczestniczył w licznych kongresach naukowych, m.in. w I Międzynarodowym Kongresie Chopinowskim w Warszawie (1960), w kongresach International Musicological Society w Ljubljanie (1967), Kopenhadze (1977), Bolonii (1987) oraz w kongresie American Musicological Society w Cleveland (1987). Brał udział w wielu konferencjach naukowych zarówno w kraju, jak i za granicą - we Włoszech, w Hiszpanii, w Niemczech.

Autor serii artykułów W staropolską stronę pisanych w „Ruchu Muzycznym” oraz audycji poświęconych muzyce dawnej i twórczości wybranych kompozytorów prowadzonych w Programie II Polskiego Radia.


 

Wg kategorii: