Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Magdalena Dziadek

Magdalena Dziadek

Magdalena Dziadek

*1961 Bielsko-Biała

Magdalena Dziadek ukończyła studia w zakresie teorii muzyki w Akademii Muzycznej w Katowicach (dyplom z wyróżnieniem, 1984). W 1991 roku obroniła w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dysertację doktorską, poświęconą przeglądowi problematyki warszawskiej krytyki muzycznej z lat 1810-1890. W 2004 zrealizowała tamże przewód habilitacyjny. Od 2006 jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Od 1992 prowadzi samodzielną działalność naukową, poświęcając się historii polskiej kultury muzycznej XIX i XX wieku, w szczególności historii krytyki muzycznej. Opublikowała dwuczęściową monografię Polska krytyka muzyczna w latach 1890-1914 Moda na "Wiosnę". Poznańska Wiosna Muzyczna 1961-2002 (Poznań 2003). Wspólnie z Bogumiłą Miką i Anną Kochańską wydała książkę Musica polonica nova na Śląsku. Oddział Związku Kompozytorów Polskich w Katowicach 1945-2003 (Katowice 2003), zaś wspólnie z Lilianną Moll - katalogi zorganizowanych przez siebie wystaw Oto pełnowartościowi artyści, którzy są kobietami... Polskie kompozytorki 1816-1939 (Katowice 2003), Jego gra podobała się przede wszystkim damom... Chopin i kobiety (Katowice 2004) oraz Odrodźmy się w muzyce! Muzyka na łamach polskich czasopism kobiecych (Katowice 2005).

Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych. Poświęca się też krytyce i publicystyce muzycznej. Współpracuje z fachowymi czasopismami muzycznymi ("Muzyka", "Ruch Muzyczny") oraz z periodykami społeczno-kulturalnymi (jest stałym felietonistą muzycznym miesięcznika "Śląsk"). Od 1998 roku jest redaktorem działu muzyki poważnej w dwumiesięczniku "Opcje", a od 2003 roku - współredaktorem pisma internetowego "De Musica". Jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich (od 2003 sekretarzem Zarządu Głównego Sekcji Muzykologów oraz sekretarzem Zarządu Oddziału ZKP w Katowicach) i International Musicological Society. Mieszka w Cieszynie.


 

Wg kategorii: