Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Aleksander Frączkiewicz

Aleksander Frączkiewicz

*8 XII 1910 Brzeżany na Podolu, †28 II 1994 Kraków

Polski muzykolog i pedagog, absolwent konserwatorium PTM we Lwowie (fortepian, kompozycja, studium pedagogiczne, 1935 r.). Studiował też filozofię na UJK oraz muzykologię na UJK i UJ. W 1947 uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy „Polski koncert fortepianowy po Chopinie”.

W latach 1936-39 był asystentem, a od 1946 r. wykładowcą historii i teorii muzyki na UJ oraz PWSM w Krakowie, gdzie w 1957 r. uzyskał tytuł docenta.

Interesował się problematyką formy muzycznej i faktury. W podręcznikach napisanych dla nauczycieli i uczniów średnich szkół muzycznych uwzględnił specyfikę przedmiotu i jego przeznaczenie, stosując nowe, niestereotypowe rozwiązania metodyczne, ograniczające się tylko do tych form i gatunków, z którymi większość uczniów styka się w praktyce muzycznej. Jest autorem „Zasad modulacji” (wspólnie z M. Fieldorf), „Form muzycznych” (wspólnie z F. Skołyszewskim) oraz „Muzyki kameralnej na pograniczu baroku i klasycyzmu”.


 

Wg kategorii: