Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Jerzy Andrzejewski

Jerzy Andrzejewski

Jerzy Andrzejewski

*19 VIII 1909 Warszawa, †19 IV 1983 Warszawa

Prozaik, publicysta, scenarzysta, działacz opozycji demokratycznej w PRL, poseł na Sejm PRL I kadencji. Od 1927 roku studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Debiutował jako prozaik w 1932. Autor powieści "Popiół i Diament". 

W 1936 został członkiem Związku Zawodowego Literatów Polskich. Podczas okupacji przebywał w Warszawie, brał czynny udział w konspiracyjnym życiu literackim. Po wojnie zamieszkał w Krakowie, gdzie w latach 1946-1947 był prezesem Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. W 1948 przeniósł się do Szczecina, gdzie rozwinął działalność społeczną w Komitecie Obrońców Pokoju i Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. W roku 1950 został członkiem partii komunistycznej i odznaczono go Orderem Sztandaru Pracy i Klasy zaś dwa lata później został wybrany na posła.

W marcu 1964 podpisał "List 34" - protest pisarzy i uczonych w obronie wolności słowa. We wrześniu 1968 w otwartym liście do prezesa Związku Literatów Czechosłowacji, zaprotestował przeciwko udziałowi Polski w agresji na Czechosłowację, co w konsekwencji spowodowało niedopuszczenie utworów pisarza do druku. W 1968 otrzymał nagrodę Fundacji Jurzykowskiego w Nowym Jorku. W latach 1977-1981 był członkiem zespołu redakcyjnego pisma "Zapis" wydawanego poza cenzurą.

Postać Jerzego Andrzejewskiego jest jedną z ciekawszych w dwudziestowiecznej kulturze polskiej - niejednoznaczna i zmienna w postawach i sympatiach ideologicznych, swoją zróżnicowaną twórczością poszukująca nowych form, a także odpowiedzi na fundamentalne pytania natury moralnej.


 

Wg kategorii: