Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Gastone Belotti

Gastone Belotti

*2 VIII 1920 Wenecja, †2 XI 1985 Padwa

Analiza porównawcza autografu polonezów opus 26 Chopina (Artykuł)

Autor: Belotti Gastone

Data wydania: 1976/1977

Szczegóły


Chopin (Książka)

Autor: Belotti Gastone

Data wydania: 1984

Miejsce wydania: Torino

Szczegóły


Chopin e l'universalzzazione del dialetto musicale polacco (Artykuł)

Autor: Belotti Gastone

Data wydania: 1969

Szczegóły


Chopin in Italia (Pod redakcją)

Autor: Belotti Gastone, Sandelewski Wiarosław

Data wydania: 1977

Miejsce wydania: Wrocław

Szczegóły


Chopin, l'Italia e Venezia (Artykuł)

Autor: Belotti Gastone

Data wydania: 1973

Szczegóły


Corrispondenze dall'estero. Da Varsavia: il IX Concorso Internazionale di esecuzione pianistica "F. Chopin" (Artykuł)

Autor: Belotti Gastone

Data wydania: 1976

Szczegóły


Die rhythmische Assymetrie in den Mazurken von Chopin (Artykuł)

Autor: Belotti Gastone

Data wydania: 1970

Szczegóły


F. Chopin, l'uomo (Książka)

Autor: Belotti Gastone

Data wydania: 1974

Miejsce wydania: Milan, Roma

Szczegóły


Il problema delle date dei preludi di Chopin (Artykuł)

Autor: Belotti Gastone

Data wydania: 1970

Szczegóły


Il problema del testo autentico delle opere di F. Chopin (Artykuł)

Autor: Belotti Gastone

Data wydania: 1976

Szczegóły


Konkurs Chopinowski w Padwie (Artykuł)

Autor: Belotti Gastone

Data wydania: 1975

Szczegóły


L'asimmetria ritmica nella mazurca chopiniana (Artykuł)

Autor: Belotti Gastone

Data wydania: 1971

Szczegóły


La fortuna in Italia dell'opera di Chopin durante la vita dle compositore (Artykuł)

Autor: Belotti Gastone

Data wydania: 1976

Szczegóły


Le date di composizione dell'op. 22 di Chopin (Artykuł)

Autor: Belotti Gastone

Data wydania: 1967

Szczegóły


Le origini italiane del "rubato" chopiniano (Książka)

Autor: Belotti Gastone

Data wydania: 1968

Miejsce wydania: Wrocław

Szczegóły


Le polacche dell'op. 26 nel testo autentico di Chopin (Artykuł)

Autor: Belotti Gastone

Data wydania: 1973

Szczegóły


Le Polacche op. 26 nella concezione autografa di Chopin. [Rękopis b. Musikbibliothek Peters w Lipsku, obecnie w Pierpont Morgan Library w Nowym Jorku] (Artykuł)

Autor: Belotti Gastone

Data wydania: 1974

Szczegóły


Le prime composizione dell' op. 22 di Chopin. Problemi e osservazioni. [Polonezy młodzieńcze] (Artykuł)

Autor: Belotti Gastone

Data wydania: 1972

Szczegóły


Los twórczości Chopina we Włoszech za życia kompozytora (Artykuł)

Autor: Belotti Gastone

Data wydania: 1980

Szczegóły


Okoliczności powstania pierwszej monografii o Chopinie (Artykuł)

Autor: Belotti Gastone

Data wydania: 1969

Szczegóły


Principi generali di interpretazione chopiniana (Książka)

Autor: Belotti Gastone

Data wydania: 1977

Miejsce wydania: Bologna

Szczegóły


Problemi e limiti di una biografia di Chopin (Artykuł)

Autor: Belotti Gastone

Data wydania: 1977

Szczegóły


"Rocznik Chopinowski" - "Annales Chopin" w oczach Włocha (Artykuł)

Data wydania: 1970

Szczegóły


Saggi sull'arte e sull'opere di Chopin (Książka)

Autor: Belotti Gastone

Data wydania: 1977

Miejsce wydania: Bologna

Szczegóły


Three unpublished letters by George Sand and their contribution to Chopin scholarship (Artykuł)

Autor: Belotti Gastone

Data wydania: 1966

Szczegóły


Una nuova Mazurca do Chopin (Artykuł)

Autor: Belotti Gastone

Data wydania: 1977

Szczegóły


Un nuovo valzer di Chopin? (Artykuł)

Autor: Belotti Gastone

Szczegóły


Un omaggio di Chopin alla sorella Ludwika: il Lento con grande espressione (Artykuł)

Autor: Belotti Gastone

Data wydania: 1968

Szczegóły

Wg kategorii: