Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Teresa Dalila Turło

Teresa Dalila Turło

Bibliografia wydań dzieł Chopina 1969-1973 (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1975

Szczegóły


Chopin Fryderyk Franciszek (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1979

Szczegóły


Chopin i muzyka europejska (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1966

Szczegóły


Dílo Chopina v polských edicích. Katalog vystavy pořadané v Marianských Lázních ve dnech 19. - 26.8.1967 (Książka)

Autor: Ohrt Janina

Data wydania: 1967

Miejsce wydania: Kraków

Szczegóły


Dni Chopina w Lipsku [24.-25.11.1972 zorganizowane przez Chopin-Gesellschaft i Wernera Felixa] (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1973

Szczegóły


Dziedzictwo formy artystycznej Chopina (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1969

Szczegóły


Ewidencja źródeł twórczości Chopina w zbiorach polskich (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Szczegóły


Ewolucja formy artystycznej u Chopina (Dysertacja)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1966

Miejsce wydania: Warszawa

Szczegóły


Ewolucja melodyki figuracyjnej u Chopina (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1960

Szczegóły


Festiwal Chopinowski w Dusznikach (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1969

Szczegóły


Formotwórcza rola dynamiki w utworach Chopina (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1961

Szczegóły


Formotwórcza rola dynamiki w utworach Chopina (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1961

Szczegóły


Funkcja harmoniczna figuracji u Chopina (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1963

Szczegóły


Katalog dzieł Fryderyka Chopina (Książka)

Autor: Chomiński Józef Michał, Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1990

Miejsce wydania: Kraków

Szczegóły


Katalog zbiorów. Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina. Biblioteka 1. Fototeka.1 (Książka)

Data wydania: 1969

Miejsce wydania: Warszawa

Szczegóły


Katalog zbiorów. Towarzystwo imienia Fryderyka Chopina. Dz. III: Fonoteka: 3: ikonografia Fryderyka Chopina i jego epoki (Pod redakcją)

Data wydania: 1971

Miejsce wydania: Warszawa

Szczegóły


Kronika 1969-1973 (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1975

Szczegóły


Kronika 1977. Konferencje i sesje naukowe (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1978

Szczegóły


Kronika 1978 [TiFC] (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1980

Szczegóły


Kronika 1979 (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1981

Szczegóły


Kronika 1980 (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1982

Szczegóły


Kronika 1981 (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1983

Szczegóły


Kronika [działalność TiFC] 1974-1976 (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1977

Szczegóły


Mariańskie Łaźnie 1967. ["Slavnostni Dny F. Chopina": m. in. sprawy edytorstwa dzieł] (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1968

Szczegóły


On the chronology of Chopin works (sonatas, nocturnes,polonaises and mazurkas): A documentary source study (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 2000

Szczegóły


Postać K. Kurpińskiego w ujęciu polskich i zagranicznych autorów prac o Chopinie (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1985

Szczegóły


Problemy identyfikacji i chronologii pierwszych wydań Chopina (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1982

Szczegóły


Sprawozdania Towarzystw Chopinowskich działających za granicą (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1977

Szczegóły


The evolution of dynamics as an element of construction in Chopin's works (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1966

Szczegóły


Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. Société Frédéric Chopin (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1978

Szczegóły


Transcriptions des Nocturnes de Chopin comme forme particuliere de réception de la lyrique instrumentale (Artykuł)

Autor: Turło Teresa Dalila

Data wydania: 1995

Szczegóły

Wg kategorii: