Osoby związane z Chopinem Osoby związane z Chopinem

Daniele Pistone

Daniele Pistone

À propos du style de Frédéric Chopin: De l'écriture à l'écoute (Artykuł)

Autor: Pistone Daniele

Data wydania: 2000

Szczegóły


Chopin a modernizm we Francji. Pewien aspekt odbioru twórczości Chopina we Francji XX wieku (Artykuł)

Autor: Pistone Daniele

Data wydania: 1988

Szczegóły


Chopin et la modernisme musical français. Un aspect de la réception de l'oeuvre chopinienne dans la France du XXe siecle (Artykuł)

Autor: Pistone Daniele

Data wydania: 1994

Szczegóły


Chopin i Paryż w II połowie XIX wieku (Artykuł)

Autor: Pistone Daniele

Data wydania: 1985

Szczegóły


Chopin w kręgu przyjaciół. [materiały z międzynarodowego kolokwium "Pianici-wirtuozi w Paryżu wokół Chopina"] (Pod redakcją)

Data wydania: 1998

Miejsce wydania: Warszawa

Szczegóły


Frédéric Chopin dans la critique musicale française a la fin du XXe siecle (Artykuł)

Autor: Pistone Daniele

Data wydania: 2003

Szczegóły


L'Interprétation de Chopin en France (Pod redakcją)

Redaktor: Pistone Daniele

Data wydania: 1990

Miejsce wydania: Paris

Szczegóły


Sur les traces de Frédéric Chopin (Książka)

Autor: Schmid - Adamczyk Bożena

Data wydania: 1984

Miejsce wydania: Paris

Szczegóły

Wg kategorii: