Rękopisy Rękopisy

Leci liście z drzewa, słowa W. Pol [op. 74 nr 17]

Tytuł: Śpiew z mogiły Janusza

Typ źródła: Kopia

Kopista: Julian Fontana


Wymiary:

  • wysokość - 21,4 cm

  • szerokość - 28,2 cm

Liczba stron: 4


Miejsce przechowywania: Polska, Warszawa, Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

Sygnatura: 21/Ch

Fototeka NIFC: F. 1627


Uwagi:

Rekonstrukcja z pamięci, nie wykończona - ze szkicowo zaznaczonym akompaniamentem. Sporządzona na kremowym papierze, 14 pięciolinii na stronie. Nad taktem 1 na marginesie data 3 Maja 1836, dalej nad taktami 1-3 tytuł i określenie tempa Moderato

Inne źródła:

17 Pieśni; Kopia edycyjna (Julian Fontana) 
Typ źródła Miejsce przechowywania