KALENDARIUM ŻYCIA CHOPINA KALENDARIUM ŻYCIA CHOPINA

Kalendarium Chopina rok 1822

Rok 1822 Rok 1822

Chopin kończy naukę fortepianu u Wojciecha Żywnego i zaczyna dokształcać się muzycznie sposobem prywatnym: oprócz kompozycji u Józefa Elsnera, podobno uczy się również gry na organach u W. Würfla. Po paru latach (1829) wyrazi się hiperbolicznie, że "z p. Żywnym i Elsnerem największy osioł by się nauczył". Według relacji Oskara Kolberga równocześnie u pastora Jerzego Tetznera pobiera lekcje języka niemieckiego.

Czas wczesnoromantycznego przełomu w literaturze: Kazimierz Brodziński ogłasza dwie rozprawki: O elegii i – w roku następnym – O idylli; ich idee zarezonują w Chopinowskich mazurkach. Adam Mickiewicz wydaje pierwszy tom Poezyj zawierający Ballady i romanse oraz wiersz Do M***; za pięć lat powstanie pierwsza wersja pieśni do tych słów poety (Precz z moich oczu). Karol Kurpiński w "Tygodniku Muzycznym" drukuje rozważania O ekspresji muzycznej i naśladowaniu. Antoni Brzezina otwiera w Warszawie księgarnię muzyczną, której Chopin stanie się częstym gościem, oraz pracownię litograficzną, której nakładem ukaże się opus 1.