Listy Chopina Listy Chopina

Do Solange Clésinger w Guillery

[Paryż], wtorek, 30 stycznia [18]49

Nadawca: Fryderyk Chopin (Paryż)

Adresat: Clésinger Solange (Guillery)


Byłem w ostatnich dniach zbyt chory, aby móc pisać do Pani i donieść, że widziałem Jej męża. Przyszedł mnie odwiedzić w piątek, znalazłem go w dobrym zdrowiu; zabiera się do roboty nad posągiem Próżności. Wczoraj przysłał mi słówko- donosząc, że już rozpoczął pracę. Podzielił się ze mną dobrymi nowinami o Pani, mówiąc, że znosi Pani odważnie swój stan i że zdrowie jej jest, biorąc pod uwagę wyjątkową okoliczność, zupełnie dobre. Tu mamy pogodę marcową, toteż dziesięć razy na dzień kładę się do łóżka. Molin posiadał sekret stawiania mnie na nogi. Od tego czasu radziłem się p. Louis, dra Rotha przez dwa miesiące, teraz p. Simona, wielkiej powagi wśród homeopatów! ale oni błądzą po omacku, a ulgi mi żadnej nie przynoszą. Wszyscy są zgodni, że potrzebny mi jest dobry klimat, spokój, odpoczynek. Odpoczynek znajdę pewnego dnia i bez ich pomocy. Spokój Paryża nie został w tych dniach ani na chwilę zakłócony, mimo że spodziewano się pewnych rozruchów z powodu gwardii ruchomej, którą reglamentowano, lub z powodu projektu ministerstwa o rozwiązaniu klubów. Wczoraj, w poniedziałek, pełno było wszędzie żołnierzy i armat, i ta mocna postawa zaimponowała tym, którzy byliby chcieli wywołać nieporządki. — Nawet ja piszę do Pani o polityce zamiast pisać o sprawach zabawniejszych. Ale staję się coraz bardziej tępy, co przypisuję piciu każdego rana kakao zamiast mojej kawy. Niech Pani nigdy nie pije kakao i niech Pani odradza picie go swym przyjaciołom, zwłaszcza tym, co z Panią korespondują. W przyszłym liście postaram się napisać — po zażyciu jakiegoś sulfatu, który mi p. Simon ma dać do wdychania — z większym dowcipem. Tymczasem proszę czytać te bazgroty, w których są nowiny o zdrowiu i dobrym usposobieniu Pani męża. — Pani Obreskow odwiedziła mnie wczoraj, ale byli u mnie baron Stockhausen, Legouvé i inni, wobec których nie chciałem mówić o Petersburgu, bo Pani wie, jaka ona jest dobra i jak dużo mówi. Gdyby Pani zechciała napisać mi słówko o swoim zdrowiu, to czas ten nie byłby źle użyty. Szczęścia, zdrowia, zdrowia Ch.


Oryginał:
J'ai été trop malade tous ces derniers jours pour vous écrire et vous dire que j'ai vu votre mari. Il est venu me voir vendredi, je l'ai trouvé bien portant et se disposant à travailler à une statue de Vanité. Il m'a écrit hier un petit mot pour me dire qu'il était déjà en train de travailler. Il m'a donné de vos bonnes nouvelles, en me disant que vous avez tout le courage et toute la santé possible dans votre nouvel état de taille. Ici nous avons un temps de mois de Mars; aussi je suis dix fois par jour sur mon lit. Molin avait le secret de me remonter. J'ai vu depuis Mr Louis, Dr Roth, pendant deux mois, maintenant Mr Simon, grande réputation parmi les homéopates; mais ils tâtonnent et ne me soulagent pas. Ils sont tous d'accord sur: le climat, le calme, le repos. Le repos je l'aurai un jour sans eux. Le repos de Paris n'a pas été un moment troublé ces jours-ci, malgré que l'on s'attendait à quelque désordre à cause des gardes mobiles que l'on réglemente ou à cause du projet du ministère sur la suppression des clubs. Hier lundi il y avait des soldats et des canons partout et cette attitude ferme a beaucoup imposé à ceux qui auraient voulu faire du désordre. Même moi je vous écris politique, au lieu de vous écrire des choses plus amusantes. Mais je deviens plus stupide que jamais, et j'attribue cela au cacao que je prends au lieu de mon café tous les matins, Ne prenez jamais du cacao, et empêchez vos- amis d'en prendre, surtout si vous êtes en correspondance avec eux. Je tâcherai que ma prochaine lettre soit après quelque sulfate de quelque chose bien spirituelle que me donnera à respirer mon Monsieur Simon. En attendant lisez, ce griffonnage qui vous donne des nouvelles de la santé et du courage de votre mari. Mme Obreskoff est venue me voir hier, mais j'avais le B-on Stockhausen, Legouvé et d'autre devant lesquels je ne voulais parler Petersbourg, car vous savez comme elle est bonne et comme elle parie beaucoup. Si vous m'écrivez un mot sur votre santé, cela ne sera pas mal employer votre temps. Du bonheur, de la santé, de la santé Ch.
Nadawca Adresat