Listy Chopina Listy Chopina

Generał Józef Bem do Fr. Chopina w Paryżu

Paryż, dnia 27 lutego 1835

Nadawca: Bem Józef (Paryż)

Adresat: Fryderyk Chopin (Paryż)


Paryż, dnia 27 lutego 1835

Kochany Szopciu!

Wczoraj był Twój portret u księżnej Czartoryskiej, gdzie wiele było osób. Bardzo się podobał. A na rozpoczęcie prac naszego Kurowskiego Xiężna pierwsza daje się wymalować.

Że zaś Twój portret potrzeba koniecznie wprzód oprawić, nim się go w obce ręce powierzyć musi, bo nawet wczoraj mało co go nie powalano, odsyłam Ci go dzisiaj; ale Cię będę prosił o pozwolenie tegoż, jak oprawiony będzie, bo go Xiężna chce u dworu pokazać.

Ściskam Cię serdecznie
J. Bem
.

Nadawca Adresat