Listy Chopina Listy Chopina

Do Juliana Fontany w Paryżu

[Paryż, 1834]

Nadawca: Fryderyk Chopin (Paryż)

Adresat: Fontana Julian (Paryż)


Proszę Cię, jeżeli możesz, przepisz mi Prel. As, bobym je chciał Perthuisowi dać. On jutro wyjeżdża, a Ty kiedy? Jeżeli chcesz mnie widzieć, to dziś około 8—9.

Nadawca Adresat