Instytucje związane z Chopinem Instytucje związane z Chopinem

 • Bibliografia
 • Filmografia
 • Biogram
 • Adres
Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma powstał decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 stycznia 2009 roku. Jednak już w 1947 r. Centralna Żydowska Komisja Historyczna (CŻKH, istniejąca od grudnia 1944 r.) została przekształcona w Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Stowarzyszenie istnieje nadal, pozostaje właścicielem zbiorów zgromadzonych przez CŻKH, oraz przyznanego jej przez władze Warszawy budynku dawnej Głównej Biblioteki Judaistycznej. W 1994 r. ze Stowarzyszenia wyodrębnił się Instytut Naukowo-Badawczy, podporządkowany Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a finansowany głównie przez Ministerstwo Nauki (zakończył swą działalność 31 grudnia 2008 roku).

Na czele Instytutu im. E. Ringelbluma stoi dyrektor dr Eleonora Bergman.

Rada Naukowa jest organem doradczym i opiniodawczym, a do jej zadań należy m.in. ustalanie kierunków działalności naukowej, opiniowanie planów finansowych i rocznych sprawozdań z działalności. Rada Naukowa jest wybierana na 4 lata. W myśl statutu składa się ona z 4 osób z ŻIH i 8 osób spoza Instytutu.

W roku 2009 wybrano Radę Naukową w następującym składzie:

 • prof. dr hab. Sławomir Buryła (przewodniczący Rady)
 • prof. dr hab. Jerzy Kochanowski
 • prof. dr hab. Anna Landau-Czajka
 • prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec
 • prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir
 • prof. dr hab. Hanna Zaremska
 • dr hab. Grzegorz Berendt
 • dr hab. Jan Doktór
 • dr hab. Tadeusz Epsztein
 • dr Helena Datner
 • dr August Grabski
 • dr Hanna Węgrzynek

 

Wg kategorii: