Bibliografia Chopinowska Bibliografia Chopinowska

Mickiewicz i Szopen w russkoj kulturie XIX wieka (Artykuł)

Autor: Białokozowicz Bazyli

Opublikowano w: Przegląd Rusycystyczny z. 1

Rok wydania: 1987

Opis fizyczny: s. 7-31

Wg kategorii:

Osoby
 -  Rok wydania