życie i twórczość życie i twórczość

Życie Chopina

Esej o życiu i twórczości Chopina – źródło najistotniejszej wiedzy o kompozytorze. więcej »

 

Kalendarium

Bogate źródło szczegółowych faktów z życia Chopina; fragment kompendium „Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans” prof. Mieczysława Tomaszewskiego. więcej »

Dzieła Chopina

Barkarola Fis-dur op. 60

Kołysanka - muzyczny pejzaż impresjonistyczny, „utwór o piękności oszałamiającej”.

Informacje o utworze »

Pierwodruki:

  Francuski - Brandus et Cie »   Niemiecki - Breitkopf & Härtel »   Angielski - Wessel & Co. »

Źródła rękopiśmienne:

  Autograf edycyjny »   Szkic »   Autograf edycyjny »

 

osoby osoby

Krzysztof Jabłoński

Krzysztof Jabłoński Polski pianista, pedagog, laureat i juror międzynarodowych konkursów pianistycznych. więcej »

Philippe Giusiano

Philippe Giusiano Pianista francuski, laureat II nagrody XIII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. więcej »

Michie Koyama

Michie Koyama Japońska pianistka, laureatka IV nagrody XI Konkursu Chopinowskiego. więcej »

Marek Moś

Marek Moś Dyrektor artystyczny orkiestry kameralnej AUKSO, wybitny skrzypek i kameralista. więcej »