życie i twórczość życie i twórczość

Życie Chopina

Esej o życiu i twórczości Chopina – źródło najistotniejszej wiedzy o kompozytorze. więcej »

 

Kalendarium

Bogate źródło szczegółowych faktów z życia Chopina; fragment kompendium „Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans” prof. Mieczysława Tomaszewskiego. więcej »

Dzieła Chopina

Barkarola Fis-dur op. 60

Kołysanka - muzyczny pejzaż impresjonistyczny, „utwór o piękności oszałamiającej”.

Informacje o utworze »

Pierwodruki:

  Francuski - Brandus et Cie »   Niemiecki - Breitkopf & Härtel »   Angielski - Wessel & Co. »

Źródła rękopiśmienne:

  Autograf edycyjny »   Szkic »   Autograf edycyjny »

 

osoby osoby

Piers Lane

Piers Lane Australijski pianista i kameralista, dyrektor artystyczny wielu festiwali. więcej »

Dina Yoffe

Dina Yoffe Łotewska pianistka i pedagog, laureatka II nagrody IX Konkursu Chopinowskiego. więcej »

Tatiana Fedkina

Tatiana Fedkina Pianistka rosyjska, zdobywczyni III nagrody IX Konkursu Chopinowskiego. więcej »

Fou Ts'ong

Fou Ts'ong Wybitny chiński pianista, zdobywca III nagrody na V Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim. więcej »