życie i twórczość życie i twórczość

Życie Chopina

Esej o życiu i twórczości Chopina – źródło najistotniejszej wiedzy o kompozytorze. więcej »

 

Kalendarium

Bogate źródło szczegółowych faktów z życia Chopina; fragment kompendium „Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans” prof. Mieczysława Tomaszewskiego. więcej »

osoby osoby

Marc  Minkowski

Marc Minkowski Francuski dyrygent, fagocista, założyciel słynnego zespołu Les Musiciens du Louvre. więcej »

Jan Krenz

Jan Krenz Jeden z najwybitniejszych polskich dyrygentów, twórca muzyki teatralnej i filmowej. więcej »

Adam Harasiewicz

Adam Harasiewicz Zwycięzca V Konkursu Chopinowskiego, wybitny interpretator dzieł Chopina. więcej »

Vladimir Ashkenazy

Vladimir Ashkenazy Wybitny rosyjski pianista-wirtuoz, kameralista i kapelmistrz. Jest dyrektorem muzycznym European Union Youth Orchestra oraz honorowym dyrygentem Orkiestry Symfonicznej Islandii i tokijskiej Orkiestry Symfonicznej NHK. więcej »