życie i twórczość życie i twórczość

Życie Chopina

Esej o życiu i twórczości Chopina – źródło najistotniejszej wiedzy o kompozytorze. więcej »

 

Kalendarium

Bogate źródło szczegółowych faktów z życia Chopina; fragment kompendium „Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans” prof. Mieczysława Tomaszewskiego. więcej »

Dzieła Chopina

Berceuse Des-dur op. 57

„Kołysanka jest jednym z tych szczęśliwych owoców natchnienia, które nie powtarza się już nigdy.”

Informacje o utworze »

Pierwodruki:

  Niemiecki - Breitkopf & Härtel »   Francuski - J. Meissonnier »   Angielski - Wessel & Co. »

Źródła rękopiśmienne:

  Kopia edycyjna »   Szkic »   Incypit »   Autograf oficjalny odrzucony »

 

osoby osoby

Rico Gulda

Rico Gulda Pianista i reżyser, koncertował w Europie, USA i na Dalekim Wschodzie jako solista i kameralista. więcej »

Krzysztof Jabłoński

Krzysztof Jabłoński Polski pianista, pedagog, laureat i juror międzynarodowych konkursów pianistycznych. więcej »

Jim Samson

Jim Samson Angielski muzykolog, jeden z czołowych autorytetów w dziedzinie współczesnej chopinologii. więcej »

Mieczysław Tomaszewski

Mieczysław Tomaszewski Profesor muzykologii, redaktor, członek Rady Programowej NIFC. więcej »